xà cừ

Quả cầu đá xà cừ hiện thực hóa giấc mơ làm giàu M184-7076

cau-da-xa-cu-m184-7076 7,076,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá xà cừ (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính) : 11.5cm + Khối lượng : 2.1kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của công việc thuận lơi, suôn sẻ, là một hòn đá quyền lực, giúp thực hiện hóa giấc mơ và mục tiêu.

Quả cầu đá xà cừ biểu tượng cho sự nghiệp phát triển mạnh mẽ M184-4016

cau-da-xa-cu-m184-4016-01 4,016,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá xà cừ (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính) : 9.3cm + Khối lượng : 1.1kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của công việc thuận lơi, suôn sẻ, là một hòn đá quyền lực, giúp thực hiện hóa giấc mơ và mục tiêu.

Quả cầu đá xà cừ thuận lợi trong con đường sự nghiệp M184-5396

cau-da-xa-cu-m184-5396 5,396,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá xà cừ (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính) : 10.4cm + Khối lượng : 1.6kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của công việc thuận lơi, suôn sẻ, là một hòn đá quyền lực, giúp thực hiện hóa giấc mơ và mục tiêu.

Quả cầu đá xà cừ phát triển sự nghiệp suôn sẻ M184-7748

cau-da-xa-cu-m184-7748 7,748,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá xà cừ (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính) : 12.2cm + Khối lượng : 2.3kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của công việc thuận lơi, suôn sẻ, là một hòn đá quyền lực, giúp thực hiện hóa giấc mơ và mục tiêu.