thất tinh trận

Thất tinh trận thạch anh tím gặp suôn sẻ trong sự nghiệp HM096

hm096-dia-that-tinh-2 3,060,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thất tinh trận (đĩa thất tinh) thạch anh tím lớn (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 12cm, bi lớn + Khối lượng: 300g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho công việc suôn sẻ thuận lợi, thu hút vượng khí, có quý nhân phù trợ. +

Đĩa thất tinh dạ quang xanh bổ trợ vận may, sự nghiệp M101

dia-that-tinh-da-quang-m101-1 3,060,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Đĩa thất tinh trận đá dạ quang xanh (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 12cm (Đĩa lớn) + Khối lượng: 384g + Ý nghĩa: kích hoạt vận khí của sao Bát bạch, mang may mắn cho người sử dụng, có quý nhân phù trợ, mở

Trận thạch anh tím lớn mang tới công việc suôn sẻ M104

dia-ta-tim-lon-m104 3,060,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thất tinh trận (đĩa thất tinh) thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 12cm + Khối lượng: 380g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho công việc suôn sẻ thuận lợi, thu hút vượng khí, có quý nhân phù trợ. + Cách sử dụng:

Thất tinh trận mắt mèo mở mang kiến thức, sự nghiệp HM136

hm136-that-tinh-mat-meo 3,060,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Đĩa thất tinh trận đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước: Đường kính đĩa (12cm), đường kính bi (2,5cm) + Khối lượng: 350g + Ý nghĩa: kích hoạt vận khí của sao Bát bạch, mang may mắn cho người sử dụng, có quý nhân phù

Thất tinh trận mắt mèo phát triển tiền tài, công danh M105

dia-mat-meo-lon-m105 3,060,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Đĩa thất tinh trận đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 12cm (Đĩa lớn) + Khối lượng: 384g + Ý nghĩa: kích hoạt vận khí của sao Bát bạch, mang may mắn cho người sử dụng, có quý nhân phù trợ, mở mang

Thất tinh thạch anh trắng phát triển công việc, tiền tài HM138

hm138-dia-that-tinh-trang 3,060,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Đĩa thất tinh trận thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính bi): 3.2cm + Khối lượng: 450g + Ý nghĩa: kích hoạt vận khí của sao Bát bạch, mang may mắn cho người sử dụng, có quý nhân phù trợ, mở mang thêm